Genel

Apartman veya Site Aidatına Katılım

Apartman veya Site Aidatına  Katılım

Şehirleşmenin gereği olarak insanlar toplu alanlarda  bir arada yaşaman zorunda kalmaktadır. Toplu yaşam alanlarında birlikteliğin ortaya çıkaracağı sorunları çözmek için ülkemizde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe konulmuştur. En fazla ihtilafın yaşandığı konular; “Giriş Katta Oturanlar Asansör Giderlerine Katılır mı?” ve “Dükkanlar Site veya Apartman Aidatı Öder mi?” . Bu sorulara aşağıda kanun kapsamında cevap aşağıda verilmiştir.

Giriş Katta Oturanlar Asansör Giderlerine Katılır mı?

Bu yazımızda asansörü kullanmayan zemin katta (giriş katında) oturan apartman sakinlerinin asansör giderlerine katılıp katılmayacağını cevaplayacağız. Binanın giriş katında oturan, asansör kullanmayan kat malikinin, asansör masrafına katılması her ne kadar  hakkaniyete uygun düşmese de, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmandaki giderlere kat malikleri arsa payları oranında katılmak zorundadırlar.   Ancak;  yönetim planında giriş veya zemin kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletim giderlerine katılmayacağı kararlaştırılması halinde, burada oturanlar asansör giderleri payından istisna tutulabilir.  Bir diğer soru da; asansör giderlerini kiracı mı, ev sahibi mi ödeyeceğidir. Asansör demirbaş niteliğinde olduğundan asansörün arızası durumunda yenilenen parça ve işçilik giderleri kat malikleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak; asansörün düzenli bakımı için ödenen servis giderleri ve elektrik giderleri Apartman ve ya site yönetimi tarafından toplanan aidatlarla karşılanması gerekir. Eğer kira sözleşmesinde tersine bir hüküm yoksa site aidatları kiracı tarafından ödendiğinde asansörün düzenli olarak yapılması gereken servis giderleri kiracı tarafından karşılanır.

Dükkanlar Site veya Apartman Aidatı Öder mi?

Sitede veya apartmanda dükkan bulunması halinde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de dükkanların  aidat ödeyip ödemeyeceği veya apartman-site giderlerine katılıp katılmayacağıdır. Kat Mülkiyeti Kanununda ortak yerler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Kat Mülkiyeti Kanunu, tamamlanmış yapıdaki  kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümler arasında ayrım yapmaksızın,    kat maliklerinden her birinin  (aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça) :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Sonuçta;  yönetim planında aksi belirtilmedikçe dükkan ve işyerleri sahipleri de apartman veya site aidatı ödemekle mükelleftir.

Kat mülkiyetine dair diğer soru ve sorunlarınıza ilişkin 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nu incelemeniz için ” Kat Mülkiyeti Kanunu” linkini tıklayabilirsiniz.

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

Aratma Kelimeleri:

  • Giriş katta oturanlar asansör giderlerine katılır mı?
  • Dükkanlar site aidatına katılır mı?
  • Ticarethaneler aidat öder mi?

Bir Cevap Yazın