Uncategorized

Su yalıtımı hataları neden kaynaklanır?

Su yalıtımı hataları neden kaynaklanır? Yağmur, kar veya tesisat kaçaklarından kaynaklı yapı içerisine nüfus eden su başka imalatlara da zarar verdiğinden yalıtım esnasında dikkat edilmemesi halinde yalıtım maliyetinin  de üzerinde  maddi hasarlar oluşabilmektedir.   Bu nedenle doğru yalıtım malzemesinin kullanılması ve yalıtım işçiliği önemlidir. Yalıtım hatalarının temel nedeni doğru yalıtım malzemesinin kullanılmaması ve işçilik hatalarıdır. İşçilik hatalarının önüne geçmenin yolu işi ehline yaptırmak olacaktır. Yalıtım malzemeleri çok çeşitli olup, yalıtım yapılacak alana uygun malzemenin seçiminde de yalıtım firmalarından yardım alınmalıdır. Yalıtım malzemelerini sürme yalıtım ve membran olarak iki guruba ayırabiliriz. Membran grubunda çok fazla çeşitlilik bulunmazken sürme yalıtımı malzemelerinde çok fazla çeşitlilik bulunmaktadır. Membran su yalıtım malzemelerini bitüm esaslı membranlar ve jeomembranlar olarak iki ana başlıkta ele alabiliriz.

Jeomemranları bir örtü gibi düşünebiliriz. Su geçişini engellemek için serilen pvc esaslı bu örtüler özel kaynak makinesi ile birleştirilirler. Jeomembranlar  uygulanan yüzeye yapışmazlar, sadece bitim noktaları su girişini önlemek için özel yapıştırıcılar ile kapatılır.

Bitüm esaslı membran  su yalıtım malzemeleri,  polyester keçe taşıyıcılı ve cam tülü keçe taşıyıcılı olarak iki guruptur. Cam tülü taşıyıcılı olanları daha soğuk iklimlerde tercih edilir.  Bitüm esaslı membran su yalıtım mazlemeleri uygulanacak alana ve birbiri üzerine ek yerlerinden Şaloma-Pürmüz denilen alevli tabancalarla ısıtılarak bir yüzeyi eritilerek yapıştırılır.

Bir Cevap Yazın